BẢNG GIÁ SẢN XUẤT
ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG

DỊCH VỤ SẢN XUẤT

ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG

CỦA KLM CÓ GÌ?

SẢN XUẤT
TIKTOK
VIDEO

CHỤP HÌNH
QUAY
PHIM

DỰNG
VIDEO

THIẾT
KẾ

DỊCH VỤ SẢN XUẤT

TIKTOK VIDEO

Sở hữu ngay một video TikTok như mong muốn!

1/ Video sẽ được quay bằng:

2/ Video của bạn chỉ quay sản phẩm hay có diễn viên:

Khu vực:

Âm thanh video:

Thiết bị/Đạo cụ & Chất lượng

- 1 Điện thoại
- Không có đèn
- Không có các đạo cụ theo concept
-----------------------------
 • Thời lượng video: 30 - 45 giây
 • Kích thước 1080 x 1920
 • Sử dụng ánh sáng tự nhiên
 • Dựng trên điện thoại
 • Nhạc Non copyright (Không bản quyền)
 • Background đơn sắc (trắng/đen/đỏ/xanh)
 • Set up sơ bộ không theo concept
 • Không có Thumbnails

Lưu ý:

 • Mỗi sản phẩm khách hàng được 2 lần miễn phí chỉnh sửa các chi tiết (nếu KLM thực hiện sai so với brief ban đầu), nếu chỉnh sửa cả cấu trúc (đổi brief) thì được tính là một video mới (Giá x 180% nhưng chỉ giao 1 final file).
 • Bắt đầu từ lần chỉnh sửa chi tiết thứ 3 sẽ tính phí 50.000 vnđ/lần.
 • Thời gian thực hiện dự kiến sẽ từ 10 - 15 ngày tuỳ theo số lượng video. Đối với các gói từ >10 videos, số ngày cần có để hoàn thành tất cả videos sẽ là: số lượng video + 5 ngày. (Thời gian sẽ được tính từ lúc KLM nhận được Thanh toán đợt 1 và đầy đủ thông tin, sản phẩm)
 • Đối với những sản phẩm yêu cầu thời gian hoàn thành sản phẩm sớm hơn thời gian KLM dự kiến, sẽ tính phụ phí ngoài giờ là 10%/ngày.
 • Chi phí trên chưa bao gồm phí: kịch bản (giá 500.000đ/kịch bản); lồng tiếng (giá 200.000đ/video) và viết nội dung thoại để lồng tiếng dựa trên thông tin chi tiết về sản phẩm, thương hiệu và CTKM khách cung cấp (giá 300.000đ/video).
 • Chi phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và chi phí di chuyển nếu khách hàng yêu cầu quay tận nơi.

Thiết bị/Đạo cụ & Chất lượng

- 1 Máy cơ
- Có 2 đèn
- Có các đạo cụ theo concept (Background, vải, đồ trang trí cơ bản,…), tối đa không quá 500.000/ lần quay
- Máy tính
-----------------------------
 • Thời lượng video: 30 - 45 giây
 • Kích thước 1080 x 1920
 • Sử dụng ánh sáng đèn hoặc ánh sáng tự nhiên có kết hợp thêm đèn
 • Dựng trên máy tính
 • Làm âm thanh
 • Clip có lồng tiếng, không thấy mặt mẫu
 • Nhạc Non copyright (Không bản quyền)
 • Trang trí & Setup theo concept cụ thể
 • Có thiết kế Thumbnails
 • Thoại chuẩn AIDA tối ưu hiệu quả Quảng cáo, thoại sẽ được viết dựa trên thông tin chi tiết về sản phẩm, thương hiệu và CTKM khách cung cấp

Lưu ý:

 • Mỗi sản phẩm khách hàng được 2 lần miễn phí chỉnh sửa các chi tiết (nếu KLM thực hiện sai so với brief ban đầu), nếu chỉnh sửa cả cấu trúc (đổi brief) thì được tính là một video mới (Giá x 180% nhưng chỉ giao 1 final file).
 • Bắt đầu từ lần chỉnh sửa chi tiết thứ 3 sẽ tính phí 50.000 vnđ/lần.
 • Thời gian thực hiện dự kiến sẽ từ 10 - 15 ngày tuỳ theo số lượng video. Đối với các gói từ >10 videos, số ngày cần có để hoàn thành tất cả videos sẽ là: số lượng video + 5 ngày. (Thời gian sẽ được tính từ lúc KLM nhận được Thanh toán đợt 1 và đầy đủ thông tin, sản phẩm)
 • Đối với những sản phẩm yêu cầu thời gian hoàn thành sản phẩm sớm hơn thời gian KLM dự kiến, sẽ tính phụ phí ngoài giờ là 10%/ngày.
 • Chi phí trên chưa bao gồm phí: kịch bản (giá 500.000đ/kịch bản) và viết nội dung thoại để lồng tiếng dựa trên thông tin chi tiết về sản phẩm, thương hiệu và CTKM khách cung cấp (giá 300.000đ/video).
 • Chi phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và chi phí di chuyển nếu khách hàng yêu cầu quay tận nơi.

Thiết bị/Đạo cụ & Chất lượng

- 1 Máy cơ
- Có 3 đèn
- Có các đạo cụ theo concept (Background, vải, đồ trang trí cơ bản,…), tối đa không quá 500.000/ lần quay
- Máy tính
-----------------------------
 • Thời lượng video: 40 - 55 giây
 • Kích thước 1080 x 1920
 • Sử dụng ánh sáng đèn hoặc ánh sáng tự nhiên có kết hợp thêm đèn
 • Có hướng dẫn diễn xuất để đảm bảo chất lượng sản phẩm (không bao gồm chi phí thuê diễn viên, trang phục, trang điểm, di chuyển của diễn viên
 • Dựng trên máy tính, có kèm hiệu ứng
 • Làm âm thanh kỹ lưỡng
 • Có lồng tiếng chuẩn AIDA tối ưu hiệu quả Quảng cáo
 • Nhạc Non copyright (Không bản quyền)
 • Trang trí & Setup theo concept cụ thể
 • Có thiết kế Thumbnails
 • Nội dung lồng tiếng sẽ được viết dựa trên thông tin chi tiết về sản phẩm, thương hiệu và CTKM khách cung cấp

Lưu ý:

 • Với mỗi một sản phẩm, khách hàng được 2 lần miễn phí chỉnh sửa các chi tiết (nếu KLM thực hiện sai so với yêu cầu ban đầu), nếu chỉnh sửa thay đổi lại cả cấu trúc video (khác với yêu cầu ban đầu) thì sẽ được tính là một video mới. Do đó, giá sẽ x 180% nhưng chỉ giao 1 final file.
 • Từ lần chỉnh sửa chi tiết thứ 3, chi phí sẽ được tính giá 50.000 vnđ/lần.
 • Thời gian thực hiện dự kiến sẽ từ 10 – 15 ngày tuỳ theo số lượng video. Đối với các gói từ >10 videos, số ngày cần có để hoàn thành tất cả videos sẽ là: số lượng video + 5 ngày. (Thời gian sẽ được tính từ lúc KLM nhận được Thanh toán đợt 1 và đầy đủ thông tin, sản phẩm)
 • Đối với những sản phẩm yêu cầu thời gian hoàn thành sản phẩm sớm hơn thời gian KLM dự kiến, sẽ tính phụ phí ngoài giờ là 10%/ngày.
 • Chi phí trên không bao gồm chi phí thuê diễn viên, trang phục, trang điểm, di chuyển của diễn viên.
 • Thời gian order phải trên 20 – 30 ngày để book diễn viên.
 • Chi phí trên chưa bao gồm phí: kịch bản (giá 700.000đ/kịch bản) và viết nội dung lồng tiếng dựa trên thông tin chi tiết về sản phẩm, thương hiệu và CTKM khách cung cấp (giá 300.000đ/video).
 • Chi phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và chi phí di chuyển nếu khách hàng yêu cầu quay tận nơi.

Thiết bị/Đạo cụ & Chất lượng

- 1 Máy cơ
- Có 3 đèn
- Có các đạo cụ theo concept (Background, vải, đồ trang trí cơ bản,…), tối đa không quá 500.000/ lần quay
- Máy tính
-----------------------------
 • Thời lượng video: 40 - 55 giây
 • Kích thước 1080 x 1920
 • Sử dụng ánh sáng đèn hoặc ánh sáng tự nhiên có kết hợp thêm đèn
 • Có hướng dẫn diễn xuất để đảm bảo chất lượng sản phẩm (không bao gồm chi phí thuê diễn viên, trang phục, trang điểm, di chuyển của diễn viên
 • Dựng trên máy tính, có kèm hiệu ứng
 • Làm âm thanh kỹ lưỡng
 • Thoại chuẩn AIDA tối ưu hiệu quả Quảng cáo
 • Nhạc Non copyright (Không bản quyền)
 • Trang trí & Setup theo concept cụ thể
 • Có thiết kế Thumbnails
 • Nội dung thoại sẽ được viết dựa trên thông tin chi tiết về sản phẩm, thương hiệu và CTKM khách cung cấp

Lưu ý:

 • Với mỗi một sản phẩm, khách hàng được 2 lần miễn phí chỉnh sửa các chi tiết (nếu KLM thực hiện sai so với yêu cầu ban đầu), nếu chỉnh sửa thay đổi lại cả cấu trúc video (khác với yêu cầu ban đầu) thì sẽ được tính là một video mới. Do đó, giá sẽ x 180% nhưng chỉ giao 1 final file.
 • Từ lần chỉnh sửa chi tiết thứ 3, chi phí sẽ được tính giá 50.000 vnđ/lần.
 • Thời gian thực hiện dự kiến sẽ từ 10 – 15 ngày tuỳ theo số lượng video. Đối với các gói từ >10 videos, số ngày cần có để hoàn thành tất cả videos sẽ là: số lượng video + 5 ngày. (Thời gian sẽ được tính từ lúc KLM nhận được Thanh toán đợt 1 và đầy đủ thông tin, sản phẩm)
 • Đối với những sản phẩm yêu cầu thời gian hoàn thành sản phẩm sớm hơn thời gian KLM dự kiến, sẽ tính phụ phí ngoài giờ là 10%/ngày.
 • Chi phí trên không bao gồm chi phí thuê diễn viên, trang phục, trang điểm, di chuyển của diễn viên.
 • Thời gian order phải trên 20 – 30 ngày để book diễn viên.
 • Chi phí trên chưa bao gồm phí: kịch bản (giá 700.000đ/kịch bản) và viết nội dung lồng tiếng dựa trên thông tin chi tiết về sản phẩm, thương hiệu và CTKM khách cung cấp (giá 300.000đ/video).
 • Chi phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và chi phí di chuyển nếu khách hàng yêu cầu quay tận nơi.

Thiết bị/Đạo cụ & Chất lượng

- 1 Máy cơ
- Có 3 đèn
- Có các đạo cụ theo concept (Background, vải, đồ trang trí cơ bản,…), tối đa không quá 500.000/ lần quay
- Máy tính
-----------------------------
 • Thời lượng video: 40 - 55 giây
 • Kích thước 1080 x 1920
 • Sử dụng ánh sáng đèn hoặc ánh sáng tự nhiên có kết hợp thêm đèn
 • Có hướng dẫn diễn xuất để đảm bảo chất lượng sản phẩm (không bao gồm chi phí thuê diễn viên, trang phục, trang điểm, di chuyển của diễn viên
 • Dựng trên máy tính, có kèm hiệu ứng
 • Làm âm thanh kỹ lưỡng
 • Có lồng tiếng chuẩn AIDA tối ưu hiệu quả Quảng cáo
 • Nhạc Non copyright (Không bản quyền)
 • Trang trí & Setup theo concept cụ thể
 • Có thiết kế Thumbnails
 • Nội dung lồng tiếng sẽ được viết dựa trên thông tin chi tiết về sản phẩm, thương hiệu và CTKM khách cung cấp

Lưu ý:

 • Với mỗi một sản phẩm, khách hàng được 2 lần miễn phí chỉnh sửa các chi tiết (nếu KLM thực hiện sai so với yêu cầu ban đầu), nếu chỉnh sửa thay đổi lại cả cấu trúc video (khác với yêu cầu ban đầu) thì sẽ được tính là một video mới. Do đó, giá sẽ x 180% nhưng chỉ giao 1 final file.
 • Từ lần chỉnh sửa chi tiết thứ 3, chi phí sẽ được tính giá 50.000 vnđ/lần.
 • Thời gian thực hiện dự kiến sẽ từ 10 – 15 ngày tuỳ theo số lượng video. Đối với các gói từ >10 videos, số ngày cần có để hoàn thành tất cả videos sẽ là: số lượng video + 5 ngày. (Thời gian sẽ được tính từ lúc KLM nhận được Thanh toán đợt 1 và đầy đủ thông tin, sản phẩm)
 • Đối với những sản phẩm yêu cầu thời gian hoàn thành sản phẩm sớm hơn thời gian KLM dự kiến, sẽ tính phụ phí ngoài giờ là 10%/ngày.
 • Chi phí trên không bao gồm chi phí thuê diễn viên, trang phục, trang điểm, di chuyển của diễn viên.
 • Thời gian order phải trên 20 – 30 ngày để book diễn viên.
 • Chi phí trên chưa bao gồm phí: kịch bản (giá 700.000đ/kịch bản) và viết nội dung lồng tiếng dựa trên thông tin chi tiết về sản phẩm, thương hiệu và CTKM khách cung cấp (giá 300.000đ/video).
 • Chi phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và chi phí di chuyển nếu khách hàng yêu cầu quay tận nơi.

Thiết bị/Đạo cụ & Chất lượng

- 1 Máy cơ
- Có 3 đèn
- Có các đạo cụ theo concept (Background, vải, đồ trang trí cơ bản,…), tối đa không quá 500.000/ lần quay
- Máy tính
-----------------------------
 • Thời lượng video: 40 - 55 giây
 • Kích thước 1080 x 1920
 • Sử dụng ánh sáng đèn hoặc ánh sáng tự nhiên có kết hợp thêm đèn
 • Có hướng dẫn diễn xuất để đảm bảo chất lượng sản phẩm (không bao gồm chi phí thuê diễn viên, trang phục, trang điểm, di chuyển của diễn viên
 • Dựng trên máy tính, có kèm hiệu ứng
 • Làm âm thanh kỹ lưỡng
 • Thoại chuẩn AIDA tối ưu hiệu quả Quảng cáo
 • Nhạc Non copyright (Không bản quyền)
 • Trang trí & Setup theo concept cụ thể
 • Có thiết kế Thumbnails
 • Nội dung thoại sẽ được viết dựa trên thông tin chi tiết về sản phẩm, thương hiệu và CTKM khách cung cấp

Lưu ý:

 • Với mỗi một sản phẩm, khách hàng được 2 lần miễn phí chỉnh sửa các chi tiết (nếu KLM thực hiện sai so với yêu cầu ban đầu), nếu chỉnh sửa thay đổi lại cả cấu trúc video (khác với yêu cầu ban đầu) thì sẽ được tính là một video mới. Do đó, giá sẽ x 180% nhưng chỉ giao 1 final file.
 • Từ lần chỉnh sửa chi tiết thứ 3, chi phí sẽ được tính giá 50.000 vnđ/lần.
 • Thời gian thực hiện dự kiến sẽ từ 10 – 15 ngày tuỳ theo số lượng video. Đối với các gói từ >10 videos, số ngày cần có để hoàn thành tất cả videos sẽ là: số lượng video + 5 ngày. (Thời gian sẽ được tính từ lúc KLM nhận được Thanh toán đợt 1 và đầy đủ thông tin, sản phẩm)
 • Đối với những sản phẩm yêu cầu thời gian hoàn thành sản phẩm sớm hơn thời gian KLM dự kiến, sẽ tính phụ phí ngoài giờ là 10%/ngày.
 • Chi phí trên không bao gồm chi phí thuê diễn viên, trang phục, trang điểm, di chuyển của diễn viên.
 • Thời gian order phải trên 20 – 30 ngày để book diễn viên.
 • Chi phí trên chưa bao gồm phí: kịch bản (giá 700.000đ/kịch bản) và viết nội dung lồng tiếng dựa trên thông tin chi tiết về sản phẩm, thương hiệu và CTKM khách cung cấp (giá 300.000đ/video).
 • Chi phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và chi phí di chuyển nếu khách hàng yêu cầu quay tận nơi.

3/ Bạn có muốn sử dụng dịch vụ TikTok Ads của KLM cho chiến dịch marketing lần này luôn không ?

4/ Bạn có muốn KL Marketing sáng tạo kịch bản cho những video của bạn không ?

5/ Bạn có muốn KL Marketing viết nội dung thoại hoặc lồng tiếng cho những video của bạn không ?

6/ Bạn có muốn xuất hóa đơn VAT cho dịch vụ sản xuất video bạn đặt của KL Marketing không ?

Bạn muốn sản xuất bao nhiêu video cho 1 lần quay cho 1 kênh của bạn?

Bạn muốn sản xuất bao nhiêu video cho 1 lần quay cho 1 kênh của bạn?

Bạn muốn sản xuất bao nhiêu video cho 1 lần quay cho 1 kênh của bạn?

Bạn muốn sản xuất bao nhiêu video cho 1 lần quay cho 1 kênh của bạn?

Bạn muốn sản xuất bao nhiêu video cho 1 lần quay cho 1 kênh của bạn?

Bạn muốn sản xuất bao nhiêu video cho 1 lần quay cho 1 kênh của bạn?

Bạn muốn sản xuất bao nhiêu video cho 1 lần quay cho 1 kênh của bạn?

Bạn muốn sản xuất bao nhiêu video cho 1 lần quay cho 1 kênh của bạn?

Bạn muốn sản xuất bao nhiêu video cho 1 lần quay cho 1 kênh của bạn?

Bạn muốn sản xuất bao nhiêu video cho 1 lần quay cho 1 kênh của bạn?

Bạn muốn sản xuất bao nhiêu video cho 1 lần quay cho 1 kênh của bạn?

Bạn muốn sản xuất bao nhiêu video cho 1 lần quay cho 1 kênh của bạn?

- Tự viết kịch bản: + 0₫/video

- KL Marketing viết kịch bản: + 500.000₫/video

- KL Marketing viết kịch bản: + 700.000₫/video

- KL Marketing viết nội dung thoại/lồng tiếng: + 300.000₫/video

- Tự viết nội dung thoại/lồng tiếng: + 0₫/video

- Xuất hoá đơn VAT: + 10%

- Không xuất hoá đơn VAT

Chất lượng cho 0 video bạn đã lựa chọn là: 0 ₫

DỊCH VỤ

QUAY PHIM & CHỤP HÌNH

Đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chí
Tận tâm - Sáng tạo - Đúng hạn

QUAY PHIM

Mọi kế hoạch để phát triển kinh doanh, quảng bá thương hiệu hay quảng bá một sản phẩm, dịch vụ nào đó đều được truyền tải qua những video sống động. Đây được xem là chiến lược quảng cáo nhằm thu hút khách hàng và đem về lượt chuyển đổi bùng nổ. Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng, KL Marketing tự hào mang đến cho bạn dịch vụ quay phim uy tín và chất lượng.

QUAY PHIM

NÊN THUÊ NGOÀI HAY XÂY TEAM

Đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chí
Tận tâm - Sáng tạo - Đúng hạn

Các khâu lên ý tưởng, kịch bản, lựa chọn thiết bị, phụ kiện ánh sáng và âm thanh sao cho phù hợp là điều không hề dễ dàng nếu bạn không phải là “dân” trong nghề. 
Đầu tư cho thiết bị quay phim là con số không hề nhỏ. Và thường các SMEs & SMBs cần ưu tiên ngân sách cho những hạng mục khác thay vì đầu tư quá nhiều vào các trang thiết bị này.
Để xây dựng và duy trì đội ngũ sản xuất lành nghề, doanh nghiệp cần có một quỹ lương không nhỏ. Do đó, nếu nhu cầu quay dựng không quá lớn, giải pháp thuê ngoài sẽ giúp tối ưu chi phí.

Đừng lo! KL Marketing sẽ giúp bạn tạo nên những video chuyên nghiệp
nhờ kịch bản sáng tạo và kỹ thuật quay dựng dày dặn kinh nghiệm.

BẢNG GIÁ

DỊCH VỤ

CHỤP HÌNH

Chụp
sự kiện

Chụp
Model

Chụp
sản phẩm

BẢNG GIÁ

CÁC ANH THỢ NHÀ KLM
THƯỜNG ĐƯỢC KHÁCH YÊU QUÝ NHỜ

CHỤP F&B

Dịch vụ chụp F&B của KL Marketing sẽ giúp cho những món ăn của bạn thêm cơ hội ngon hơn trong mắt khách hàng

“Đội quân” xuất thân từ Photographer, Designer, Art Director, Food Stylist với kinh nghiệm nhiều năm chụp ảnh F&B  sẽ mang lại cho thương hiệu bạn những bức ảnh ấn tượng với đa dạng phong cách từ Á đến Âu.
Đảm bảo mỗi bức ảnh đều có thể truyền tải từng nét đặc sắc để khách hàng dễ dàng liên tưởng và cảm nhận phần nào đó hương vị, tinh hoa của món ăn.

KL Marketing chụp ảnh F&B với châm ngôn “Ngon ngay từ cái nhìn đầu tiên”.

Đừng để món ăn phải chịu thiệt thòi! Hãy liên hệ ngay đến “phô-tô-gờ-ráp-phờ” của KL Marketing để món ăn của bạn được lên tiếng!

BẢNG GIÁ

DỰNG VIDEO

Dựng video ngắn giúp truyền tải thông điệp rõ ràng hơn, dễ ghi nhớ hơn nhằm thúc đẩy kết quả kinh doanh mà doanh nghiệp bạn hướng tới. 

Vậy, bạn muốn tìm một nơi có thể dựng video với giá hợp lý mà kịch bản lại theo ý mình? 

Đừng lo lắng – Đã có đội ngũ tận tâm nhiệt tình nhà KL Marketing! 

VIDEO KL MARKETING DỰNG

CÓ ĐIỀU GÌ TIỀM ẨN?

Tính giải trí sẽ giúp video tăng cao lượt tiếp cận và tương tác tự nhiên đến tệp khách hàng rộng lớn hơn.

Lồng ghép sản phẩm một cách tinh tế cách truyền tải nội dung kéo đẩy liên tục để khách hàng không thể rời mắt khỏi video.

Nội dung thu hút, khéo léo lôi kéo khách hàng để lại thông tin giúp bộ phận kinh doanh bùng nổ doanh số.

Chất lượng hình ảnh và video sắc nét, gia tăng trải nghiệm người xem.

Kêu gọi hành động (CTA) một cách chân thành làm cho khách hàng cảm thấy thiện cảm với thương hiệu.

BẢNG GIÁ

DỊCH VỤ

THIẾT KẾ

Đặt ngay dịch vụ thiết kế độc quyền
"có một không hai"

SOCIAL POST - POSM

TẦM QUAN TRỌNG CỦA THIẾT KẾ
SOCIAL POST - POSM

Tăng mức độ nhận diện và độ tin cậy

Truyền tải thông điệp trực quan và gần gũi

Tiết kiệm thời gian, chi phí và nguồn lực

Tăng mức độ nhận diện và độ tin cậy

Đội ngũ chúng tôi sẵn sàng thiết kế tùy chỉnh theo mọi yêu cầu của doanh nghiệp, giúp tạo điểm nhấn và sự khác biệt  so với các đối thủ cạnh tranh.

Đăng ký ngay để nhận tư vấn miễn phí từ KL Marketing nhé!

BẢNG GIÁ

THIẾT KẾ LOGO

Truyền tải
thông điệp thương hiệu

Truyền tải được những thông điệp của thương hiệu một cách đơn giản và tinh tế nhất.

Mang tính
độc quyền​

Logo không chỉ đẹp mắt mà còn phải độc nhất, khác biệt và dành riêng cho thương hiệu.

Truyền tải
thông điệp thương hiệu

Độc đáo và dễ nhớ giúp khách hàng nhận ra thương hiệu của bạn giữa hàng ngàn đối thủ cạnh tranh.

Bạn muốn

Sở hữu ngay trong tay một Logo Độc Quyền cho thương hiệu của mình.
Hãy nhanh tay liên hệ với KL Marketing và cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn!

BẢNG GIÁ

LÝ DO KHÁCH HÀNG LỰA CHỌN

KL MARKETING AGENCY

QUY TRÌNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ
TẠI KL MARKETING

Bước 1:
Tư vấn dịch vụ dựa trên nhu cầu

Bước 2:
Thương thảo và ký hợp đồng

Bước 3:
Triển khai theo dịch vụ đã đặt

Bước 4:
Nhận feedback và chỉnh sửa theo yêu cầu của khách hàng

Bước 5:
Bàn giao sản phẩm cuối

Đặt lịch để nhận tư vấn miễn phí ngay nhé!

Giá trên chưa bao gồm 10% agency fee và 10% thuế giá trị gia tăng.
Nếu khách hàng cần xuất hoá đơn VAT hãy báo trước với account của KL Marketing để bổ sung thêm 2 khoản này vào Hợp đồng.

 • Giá trên chưa bao gồm 10% agency fee và 10% thuế giá trị gia tăng. Nếu khách hàng cần xuất hoá đơn VAT hãy báo trước với account của KL Marketing để bổ sung thêm 2 khoản này vào Hợp đồng.
 • KL Marketing sẽ gửi video đã dựng sau 7 ngày làm việc tính từ ngày quay. Khách hàng có 2 lần yêu cầu chỉnh sửa video đã dựng để chỉnh sửa các chi tiết nếu agency làm chưa đúng với yêu cầu (thực hiện sai so với brief ban đầu), tuy nhiên, nếu chỉnh sửa cả cấu trúc Video (khác với yêu cầu ban đầu) thì được tính là một sản phẩm mới (Giá x 180%).
 • Sau khi thực hiện 2 lần chỉnh sửa, agency sẽ tính phí chỉnh sửa: 5% phí quay video/lần chỉnh sửa tiểu tiết.
 • Chi phí trên chưa bao gồm phí kịch bản và lồng tiếng (Thoại sẽ được viết dựa trên thông tin chi tiết về sản phẩm, thương hiệu và CTKM khách cung cấp).
 • Chi phí trên chưa bao gồm chi phí mua bản quyền nhạc hoặc footages
 • Chi phí trên chưa bao gồm chi phí sản xuất content cho phụ đề trên video (Chi phí sản xuất content sẽ bằng 20% của giá dựng video tương ứng)
 • Giá trên chưa bao gồm 10% agency fee và 10% thuế giá trị gia tăng. Nếu khách hàng cần xuất hoá đơn VAT hãy báo trước với account của KL Marketing để bổ sung thêm 2 khoản này vào Hợp đồng.
 • KL Marketing sẽ gửi 30 ảnh đã retouch (chỉnh sáng, blend màu, căn chỉnh khung) và ảnh gốc sau 5 ngày làm việc tính từ ngày chụp. Khách hàng có 2 lần yêu cầu chỉnh sửa ảnh đã retouch để chỉnh sửa các chi tiết nếu agency làm chưa đúng với yêu cầu (thực hiện sai so với brief ban đầu).
 • Sau khi thực hiện 2 lần chỉnh sửa, agency sẽ tính phí chỉnh sửa: 5% phí chụp ảnh/ lần chỉnh sửa
 • Dựng cơ bản: Video chỉ cắt ghép đơn giản (cắt bỏ hoặc ghép thêm) một số frame từ source thô trên nhạc không bản quyền theo yêu cầu của khách hàng.
 • Dựng chuyên nghiệp:
  – Video được hoà trộn từ source thô và nhiều source khác.
  – Video theo nhịp âm thanh, có các hiệu ứng chuyển cảnh và một số hiệu ứng trong phạm vi thỏa thuận.
  – Video được tư vấn thứ tự, âm nhạc và chính sách tiêu chuẩn của nền tảng quảng cáo.
  – Video có chèn chữ và hiệu ứng cho chữ.
  – Ngoài âm nhạc, video còn có các hiệu ứng âm thanh tạo hiệu quả, foley tiếng động vào các vị trí nhấn mạnh.
  – Nếu video để chạy quảng cáo chuyển đổi sẽ sản xuất tuân thủ chuẩn AIDA để tăng hiệu quả chuyển đổi.
 •  Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
 •  Số lần chỉnh sửa của mỗi Video là dùng để chỉnh sửa các chi tiết nếu agency làm chưa đúng với yêu cầu (thực hiện sai so với brief ban đầu), tuy nhiên, nếu chỉnh sửa cả cấu trúc Video (khác với yêu cầu ban đầu) thì được tính là một sản phẩm mới (Giá x 180%)
 • Thời gian thực hiện dự kiến sẽ từ 5 – 10 ngày làm việc tùy theo số lượng video. Đối với các gói từ >10 videos, số ngày cần có để hoàn thành tất cả videos sẽ là: số lượng video + 5 ngày. (Thời gian sẽ được tính từ lúc KLM nhận được Thanh toán đợt 1 và đầy đủ thông tin, sản phẩm)
 • Chi phí trên chưa bao gồm phí kịch bản và lồng tiếng (Thoại sẽ được viết dựa trên thông tin chi tiết về sản phẩm, thương hiệu và CTKM khách cung cấp).
 • Chi phí trên chưa bao gồm chi phí mua bản quyền nhạc hoặc footages
 • Chi phí trên chưa bao gồm chi phí sản xuất content cho phụ đề trên video (Chi phí sản xuất content sẽ bằng 20% của giá dựng video tương ứng)
 • Sau khi thực hiện các lần chỉnh sửa theo cam kết của từng hạng mục cụ thể, agency sẽ tính phí chỉnh sửa: 15% giá Video/lần chỉnh sửa
 • Thông thường, thời gian thực hiện 1 Video sẽ trong vòng 96 giờ (Giờ hành chính)
 • Nếu client có nhu cầu hoàn thiện Video sớm hơn có thể đặt gói Video HOẢ TỐC với giá cụ thể:
 •   – Giá Video HOẢ TỐC 96h = Giá thông thường x 150% (Thời gian thực hiện ít hơn 96 giờ làm việc)
 •   – Giá Video HOẢ TỐC 72h = Giá thông thường x 200% (Thời gian thực hiện ít hơn 72 giờ làm việc)
 • Đối với các gói từ 10 – 50 sản phẩm cần có thời gian hoàn thành sản phẩm dàn trả, thời gian sẽ được thương lượng trực tiếp sau khi chốt brief và số lượng cụ thể. Đối với những sản phẩm yêu cầu thời gian hoàn thành sản phẩm sớm hơn thời gian KLM dự kiến, sẽ tính phụ phí ngoài giờ là 10%/ngày.
 • Mỗi sản phẩm khách hàng được 3 lần miễn phí chỉnh sửa nếu KLM làm chưa đúng với yêu cầu (thực hiện sai so với brief ban đầu), tuy nhiên, nếu chỉnh sửa cả cấu trúc thiết kế (khác với yêu cầu ban đầu) thì được tính là một sản phẩm mới (Giá x 180%)
 • POSM cơ bản là POSM 1 trang: các poster, background, backdrop, voucher, card,… KL Marketing làm theo brief ban đầu từ khách (chỉ brief tất cả trong 1 lần) và không có sự can thiệp sau đó.
 • POSM phức tạp: là thiết kế POSM cần nhiều chủ thể và chi tiết, có thể sẽ có những chi tiết không có sẵn, cần phải vẽ thêm, tách nền chủ thể trên background phức tạp, cắt ghép nhiều chi tiết, nhiều layer (có thể dùng làm KV đơn giản cho chiến dịch ngắn hạn)
 • POSM đơn giản: là thiết kế POSM không chứa các yếu tố của POSM phức tạp.
 • Không bao gồm các thiết kế logo, bộ nhận diện thương hiệu, menu, proposal, brochure hay leaflet nhiều trang.
 • Bắt đầu từ lần chỉnh sửa tiểu tiết thứ 4 chúng tôi sẽ tính phí 15% giá thiết kế/lần chỉnh sửa
 • Thông thường, thời gian thực hiện 1 thiết kế sẽ trong vòng 72 giờ làm việc (Thời gian sẽ được tính từ lúc KLM nhận được Thanh toán đợt 1 và đầy đủ thông tin, dữ liệu gốc)
 • Nếu client có nhu cầu hoàn thiện thiết kế sớm hơn có thể đặt gói thiết kế HOẢ TỐC với giá cụ thể:
  – Giá thiết kế HOẢ TỐC 72h = Giá thông thường x 150% (Thời gian thực hiện ít hơn 72 giờ làm việc)
  – Giá thiết kế HOẢ TỐC 48h = Giá thông thường x 200% (Thời gian thực hiện ít hơn 48 giờ làm việc)
 • Đối với các gói từ 10 – 50 sản phẩm cần có thời gian hoàn thành sản phẩm dàn trả, thời gian sẽ được thương lượng trực tiếp sau khi chốt brief và số lượng cụ thể.
 • Logo đơn giản: Logo có 1 – 2 màu đơn sắc và layer, designer chỉ sử dụng những hình vẽ có sẵn trên phần mềm hoặc khách hàng mua lại trên internet và yêu cầu sử dụng. KLM sẽ gửi khách hàng 3 mẫu KLM thấy phù hợp và khách lựa chọn 1 mẫu. KL Marketing làm theo brief ban đầu từ khách (chỉ brief tất cả trong 1 lần) và không có sự can thiệp sau đó.
 • Logo phức tạp: Logo có 3 màu trở lên hoặc dạng màu chuyển đổi, nhiều layer ghép lại hoặc phải vẽ tay theo yêu cầu của khách hàng.
 • Logo chuyên nghiệp: Khách hàng sẽ đưa ra yêu cầu và tiêu chí kỳ vọng với logo. KLM sẽ dựa trên yêu cầu từ khách hàng, tìm hiểu về cá tính thương hiệu và sản phẩm của khách hàng để đề xuất logo phù hợp, final logo sẽ đi kèm logo guideline.
 • Quyền lợi khách hàng: Yếu tố quan trọng giúp logo trở nên đơn giản hơn đối với designer là khách hàng biết mình đang muốn gì.
  – Mỗi sản phẩm khách hàng được 3 lần miễn phí chỉnh sửa tiểu tiết, nếu chỉnh sửa cả cấu trúc (so với brief ban đầu) thì được tính là một sản phẩm mới (Giá x 180% nhưng chỉ giao 1 final file)
  – Bắt đầu từ lần chỉnh sửa tiểu tiết thứ 4 chúng tôi sẽ tính phí 10% giá thiết kế/lần chỉnh sửa.
  – Thời gian thực hiện: từ 5 đến 20 ngày làm việc tùy theo yêu cầu và độ phức tạp của logo (Đối với những sản phẩm yêu cầu thời gian hoàn thành sản phẩm ít hơn thời gian thực hiện KLM đề ra, chúng ta sẽ tính thêm phí ngoài giờ)

 

 • Logo phức tạp: Logo có 3 màu trở lên hoặc dạng màu chuyển đổi, nhiều layer ghép lại hoặc phải vẽ tay theo yêu cầu của khách hàng.
 • Khách hàng chọn 1 trong 2 options và có 3 lần miễn phí chỉnh sửa tiểu tiết, nếu chỉnh sửa cả cấu trúc (so với brief ban đầu) thì được tính là một sản phẩm mới (Giá x 180% nhưng chỉ giao 1 final file)
 • Bắt đầu từ lần chỉnh sửa thứ 4 chúng tôi sẽ tính phí 100.000 vnđ/lần
 • Thời gian thực hiện: từ 10 đến 20 ngày làm việc tùy theo yêu cầu và độ phức tạp của logo (Đối với những sản phẩm yêu cầu thời gian hoàn thành sản phẩm ít hơn thời gian thực hiện KLM đề ra, chúng ta sẽ tính thêm phí ngoài giờ)
 • Chi phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Chúng tôi sẽ gửi portfolio (Hồ sơ năng lực) và cử chuyên viên Marketing tư vấn riêng cho bạn!
Rất cảm ơn bạn đã cho KL Marketing cơ hội đồng hành cùng bạn!
Chúng tôi sẽ gửi portfolio (Hồ sơ năng lực) và cử chuyên viên Marketing tư vấn riêng cho bạn!
Rất cảm ơn bạn đã cho KL Marketing cơ hội đồng hành cùng bạn!