“Thông tin cá nhân” là các thông tin để liên hệ hoặc định vị một cá nhân với nhiều mục đích. Tại KL Marketing, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân:

 – Thông tin liên lạc: Là thông tin cơ bản để KL Marketing có thể liên hệ trực tiếp với bạn, có thể là gặp mặt hoặc trực tuyến.
Các thông tin liên lạc chúng tôi thu thập bao gồm: Họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại, trang cá nhân Facebook và một số thông tin khác như vai trò, chức vụ, tên doanh nghiệp và địa chỉ website.
 – Thông tin bạn đăng tải: Chúng tôi thu thập thông tin khi bạn đăng tải một bài viết, bình luận trên các trang mạng xã hội hoặc website được công khai hiển thị nhằm mục đích nghiên cứu và định vị quảng cáo một cách chính xác.

2. Sử dụng thông tin cá nhân:

Việc thu thập thông tin cá nhân và phân tích nhằm mục đích cải thiện chất lượng dịch vụ thông qua nhu cầu, mong muốn hay sự phàn nàn của các bạn. Từ đó, KL Marketing có thể điều chỉnh các chương trình dịch vụ hoặc tổ chức lại các quy trình phục vụ khách hàng chính xác hơn.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân:

  • Liên hệ và xác thực người dùng qua điện thoại, email
  • Kết nối qua các phương tiện truyền thông (Facebook, TikTok, LinkedIn, Instagram,…)
  • Thiết lập chiến dịch quảng cáo
  • Cá nhân hóa và tối ưu dịch vụ liên tục để người dùng trải nghiệm tốt nhất có thể
  • Đánh giá sản phẩm, dịch vụ của KL Marketing
  • Đánh giá sản phẩm, dịch vụ các khách hàng của KL Marketing
  • Cung cấp các thông tin về nhu cầu của bạn đến các khách hàng, đối tác của KL Marketing
  • Quản lý các dịch vụ của công ty, thực hiện báo cáo và đảm bảo các điều khoản sử dụng tuân thủ theo pháp luật.