Điều Khoản Dịch Vụ

1. CÁC DỊCH VỤ CỦA KL MARKETING

KL Marketing là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ về thương mại điện tử (Digital Marketing) nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh, thúc đẩy mua bán hay tăng nhận diện về sản phẩm hoặc thương hiệu của bạn.

KL Marketing có các dịch vụ sau:

1.1. Digital Marketing

 • Quảng cáo Google
   • Google Search + Remarketing (SEM)
   • Google Display Network
   • Google Shopping
   • YouTube
 • SEO (Search Engine Optimization)
 • Social media
   • Facebook
   • Instagram
   • YouTube
   • LinkedIn
   • Zalo
   • TikTok
 • Digital production
   • Thiết kế Website
   • Thiết kế Mobile app
 • Mobile Marketing

1.2. Traditional Marketing

 • PR (Quan hệ công chúng)
   • Báo/Tạp chí
   • Tổ chức sự kiện
 • Media
   • Video: Viral Video, Sitcom, MV, lồng tiếng (Voiceover)…
   • Photography (Chụp ảnh sản phẩm)
   • Thiết kế đồ họa
    • CIP (Corporation Identify Program: Bộ nhận diện thương hiệu)
    • POSM (Points of sale materials): poster, standee, wobbler, sticker, leaflet, mini Booth, Mart Booth.
 • Quảng cáo OOH (Out-of-home: Quảng cáo ngoài trời)    
   • Digital OOH (Digital out-of-home – DOOH: Quảng cáo ngoài trời kỹ thuật số)
   • Pano – Billboard
   • Digital Frame
   • Poster Frame
   • Lcd Frame
   • Quảng cáo di động (transit): Quảng cáo trên phương tiện giao thông

1.3. Tư vấn

 • IMC plan (Integrated marketing communication: Truyền thông Marketing tích hợp)
 • Marketing Strategic planning
 • CRM (Customer Relationship Management: Quản lý quan hệ khách hàng)

1.4. Khách hàng: Là công ty hay cá nhân kinh doanh về các loại hình sản phẩm, dịch vụ hợp pháp có nhu cầu sử dụng dịch vụ Digital Marketing nhằm tăng doanh số bán hàng hoặc mở rộng hình ảnh thương hiệu.

2. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

 1. Khách hàng thanh toán đầy đủ và đúng hạn để việc thực hiện kế hoạch không bị gián đoạn
 2. Khách hàng có quyền và trách nhiệm kiểm duyệt, nhận xét, điều chỉnh kế hoạch và đề xuất cho KL Marketing đúng thời hạn được quy định. (Quyền điều chỉnh kế hoạch chỉ được thực hiện trước khi khách hàng chốt duyệt kế hoạch cho KL Marketing tiến hành thực hiện)
 3. Khách hàng chủ động giới thiệu, cung cấp thông tin về công việc sẽ thực hiện để nhân viên KL Marketing nắm rõ.
 4. Khách hàng mô tả công việc rõ ràng chính xác để công tác triển khai được thuận lợi và mang lại hiệu quả cao nhất.
 5. Khách hàng cử người có trách nhiệm phối hợp, quản lý và hỗ trợ việc thực hiện công việc của hai bên. Người đại diện là người có thẩm quyền và có năng lực phù hợp để đảm bảo việc phối hợp và thực hiện công việc với chúng tôi được tiến hành một cách chính xác và kịp thời.
 6. Trong các trường hợp phát sinh đột xuất, khách hàng đảm bảo luôn phản hồi các bản kế hoạch hoặc đề xuất do KL Marketing lập trong thời hạn 48 giờ kể từ khi nhận được đề xuất (trừ ngày Lễ, Tết, Chủ nhật) nhằm đảm bảo cho việc thực hiện công việc của chúng tôi không bị chậm trễ hoặc gián đoạn.
 7. Khách hàng đảm bảo luôn cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin cần thiết để chúng tôi có thể triển khai công việc một cách kịp thời và chính xác nhất. (Chi tiết thông tin cần cung cấp sẽ được chúng tôi thống kê và gửi cho khách hàng trước ít nhất 48 tiếng)
 8. Khách hàng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính hợp pháp và bản quyền của các nội dung hình ảnh, âm thanh và nội dung ký tự đã có sẵn trên website và fanpage của khách hàng.
 9. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn với việc tự ý thay đổi nội dung, hình ảnh, cấu trúc của website và các kênh truyền thông khác (thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của KL Marketing trong thời gian hợp tác) mà không có sự hỗ trợ tham vấn và xác nhận của KL Marketing.
 10. Khách hàng phải đảm bảo không sử dụng nhân sự, thiết bị của chúng tôi làm việc sai trái pháp luật hoặc các công việc khác không có trong bảng mô tả công việc đã được hai bên thông qua trước đó.
 11. Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Hợp đồng.

3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KL MARKETING   

 1. Lập và trình bản kế hoạch thực hiện cho từng Dự án theo yêu cầu của khách hàng và chỉnh sửa, hoàn thiện bản kế hoạch theo yêu cầu.
 2. Thực hiện theo đúng yêu cầu và tiến độ công việc đã được thỏa thuận. 
 3. Theo dõi, giám sát việc tương tác, liên lạc với khách hàng trên các phương tiện truyền thông để đảm việc hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho khách hàng đúng theo bản kế hoạch đã được phê duyệt.  
 4. Báo cáo tiến độ công việc và kết quả thực hiện công việc đã đạt được theo chu kỳ 1 tháng/lần và cung cấp các tài liệu liên quan cho khách hàng khi được khách hàng yêu cầu. Hỗ trợ tham vấn cho khách hàng theo yêu cầu trước khi khách hàng có nhu cầu thay đổi giao diện hoặc cấu trúc website và các kênh truyền thông khác (thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của KL Marketing trong thời gian hợp tác) có thể ảnh hưởng đến hiệu quả quảng cáo.
 5. Chúng tôi có trách nhiệm cung cấp danh sách nội dung (Content list) và bài viết hoàn chỉnh cho khách hàng đúng thời hạn được quy định chi tiết tại lộ trình nội dung ở phần phụ lục Hợp đồng.   
 6. KL Marketing cam kết luôn hỗ trợ khách hàng tận tình trong khả năng cho phép của chúng tôi theo phạm vi hợp đồng. Ngoài ra, chúng tôi sẵn sàng tư vấn cho khách hàng hết mình trong khả năng cho phép chúng tôi.
 7. KL Marketing có trách nhiệm thông báo kịp thời cho khách hàng khi xảy ra các sự kiện thay đổi lớn về thuật toán của Google, Facebook và các nền tảng truyền thông khác có thể làm ảnh hưởng đến tiến độ kết quả đạt được của dự án, đồng thời chủ động đề ra giải pháp khắc phục hợp lý cho khách hàng.   
 8. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn khi có sai sót trong việc thực hiện dự án cho khách hàng, đồng thời, KL Marketing có nghĩa vụ thông báo cho khách hàng biết và chủ động đề ra giải pháp khắc phục hợp.  
 9. KL Marketing đảm bảo sẽ thực hiện tốt các công việc theo bản mô tả công việc mà hai bên đã thỏa thuận trước đó và nhất quán trong tất cả các dịch vụ cung cấp cho khách hàng và đối tác.  
 10. KL Marketing được quyền chỉ định hoặc thuê lại bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện một phần các công việc được khách hàng chỉ định thực hiện.      
 11. Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Hợp đồng.

4. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

 1. Sự kiện bất khả kháng là các sự kiện không xuất phát lỗi từ bất kỳ bên nào như thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm họa, dịch bệnh, nhiễm xạ hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn hoặc các sự kiện bất khả kháng khác xảy ra theo quyết định của cơ quan nhà nước
 2. Nếu một trong các bên không thể thực thi được một phần hay toàn bộ nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này do sự kiện bất khả kháng thì bên đó sẽ phải nhanh chóng thông báo bằng văn bản cho bên kia và phải thực hiện mọi nỗ lực để giảm thiểu ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng đó.
 3. Trường hợp sự kiện bất khả kháng xảy ra kéo dài quá 03 (ba) tháng kể từ ngày một bên thông báo cho bên còn lại về việc xảy ra sự kiện bất khả kháng thì bất kỳ bên nào cũng có quyền chấm dứt hợp đồng này bằng việc gửi thông báo trước 01 (một) tháng cho bên còn lại về ý định chấm dứt Hợp đồng này.

5. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác trong các Phụ lục ký kết cho việc thực hiện Hợp đồng này, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm tạo thành từ việc thực hiện Hợp đồng này được các bên thống nhất thuộc về chúng tôi và việc sử dụng của khách hàng đối với các sản phẩm đó, cũng như đối với hình ảnh hay các quyền nhân thân, quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba liên quan các sản phẩm đó, sẽ giới hạn trong phạm vi về thời gian và lĩnh vực/khu vực như được các bên thỏa thuận cụ thể trong các Phụ lục có liên quan.

6. BẢO MẬT THÔNG TIN

Các bên đồng ý trong suốt Thời hạn của Hợp đồng, tất cả các thông tin và tài liệu có được thông qua việc thực hiện Hợp đồng phải được bảo mật và không được tiết lộ cho bên thứ ba nếu không được sự chấp thuận trước của các bên, ngoại trừ các trường hợp sau:

 1. KL Marketing hoặc khách hàng sử dụng hay tiết lộ thông tin, tài liệu có được từ Hợp đồng cho bên thứ ba nhằm mục đích thực hiện Hợp đồng này.
 2. KL Marketing công bố thông tin về việc đã thực hiện Hợp đồng này cho mục đích quảng bá dịch vụ của chúng tôi.
 3. Các Bên cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

7. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Các Bên có quyền chấm dứt Hợp đồng này trước thời hạn trong các trường hợp sau:

 1.  Các bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng.
 2. Xảy ra trường hợp chấm dứt Hợp đồng theo quy định tại Điều 7.
 3. Một bên vi phạm nghiêm trọng bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng này và không sửa chữa vi phạm đó trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của bên còn lại về việc vi phạm.

Ngoại trừ các trường hợp quy định tại Điều 10.1 nói trên, các bên sẽ không được đơn phương chấm dứt Hợp đồng này.

Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, khi Hợp đồng hoặc bất kỳ Phụ lục có liên quan nào bị chấm dứt trước thời hạn trong các trường hợp quy định tại Điều 10.1 nói trên:

 1. Khách hàng sẽ thanh toán Phí Dịch vụ cho KL Marketing tương ứng với tỷ lệ khối lượng công việc mà chúng tôi đã thực hiện tính trên tổng khối lượng công việc được giao. Việc thanh toán phí dịch vụ nói trên sẽ không ảnh hưởng đến quyền của các bên trong việc yêu cầu thanh toán lãi chậm trả hay bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của Hợp đồng này.
 2. Khách hàng sẽ phải bàn giao các sản phẩm đang thực hiện cho khách hàng theo cam kết tại ngày chấm dứt Hợp đồng.

8. ĐIỀU KHOẢN TRANH CHẤP

 1. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có vướng mắc, tranh chấp phát sinh từ hai bên liên quan đến Hợp đồng, mỗi bên cần thông báo cho nhau để cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác và thiện chí vì lợi ích của cả hai bên.
 2. Trong trường hợp không thể giải quyết được bất đồng, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam.
 3. Chi phí phát sinh bao gồm nhưng không giới hạn các phí về bàn bạc giải quyết, án phí, lệ phí, phí thuê bên thứ ba giải quyết tranh chấp và các loại phí khác trong quá trình giải quyết tranh chấp do bên thua kiện phải chịu.

9. ĐIỀU KHOẢN RỦI RO

 1. Kết quả của việc hợp tác giữa khách hàng và KL Marketing sẽ không được đảm bảo nếu trong quá trình hợp tác, khách hàng cố ý không hợp tác hoặc không tuân thủ đúng theo thỏa thuận trước đó của hai bên mà không có sự chấp nhận của chúng tôi.
 2. Kết quả của việc hợp tác giữa khách hàng và KL Marketing sẽ không được đảm bảo nếu trong quá trình hợp tác, khách hàng tự động thay đổi các yếu tố trên website và fanpage hoặc áp dụng các phương pháp quảng cáo trực tuyến khác trên website và fanpage mà không thông báo và có sự đồng ý của KL Marketing.
 3. Trong quá trình triển khai dịch vụ quảng cáo, chúng tôi có thể gặp phải các đợt thuật toán lớn của các đối tác truyền thông (Google, Facebook, Zalo, TikTok,…) dẫn đến hiệu quả quảng cáo có thể giảm nhẹ thì sẽ cần thêm thời gian phục hồi trong khoảng từ 1 đến 2 tuần. Thời gian này sẽ được cả hai bên thống nhất đưa vào thời gian gia hạn Hợp đồng và tính toán lại chi phí.
 4. Trừ trường hợp bất khả kháng hoặc do lỗi của KL Marketing, nếu khách hàng thanh toán chậm cho chúng tôi, khách hàng sẽ phải trả lãi chậm trả cho chúng tôi theo lãi suất của Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam tính từ ngày phải thanh toán nốt số còn lại của Hợp đồng.

10. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 1. Hợp đồng này được lập và điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam.
 2. Mọi sửa đổi, bổ sung đối với Hợp đồng này phải lập thành văn bản và ký bởi các bên dưới dạng Phụ lục của Hợp đồng.
 3. Các Phụ lục của Hợp đồng được ký kết hợp lệ bởi các bên tại mọi thời điểm sẽ được xem là một phần không thể tách rời của Hợp đồng này.

11. THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

 1. Thời hạn có hiệu lực của Hợp đồng được quy định rõ trong Hợp đồng
 2. Hợp đồng có thể được gia hạn theo thỏa thuận bằng văn bản giữa các Bên.
 3. Trường hợp đến thời điểm hết hạn của Hợp đồng, mà có bất kỳ Phụ lục nào đã được ký kết nhưng chưa được thực hiện xong thì Hợp đồng sẽ được tự động kéo dài thêm một quãng thời gian hợp lý để các Bên hoàn tất nghĩa vụ theo Phụ lục đã ký đó.
 4. Hợp đồng được làm thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản.

12. CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ

Về thứ hạng từ khóa cam kết

 • Nếu sau khi kết thúc thời hạn hợp đồng, đạt KPI số lượng các từ khóa thì sẽ tiến hành nghiệm thu và tất toán hợp đồng.
 • Nếu sau khi kết thúc thời hạn hợp đồng, có ít hơn % số lượng các từ khóa đạt KPI thì:
   • Trường hợp 1: Khách hàng đồng ý cho KL Marketing gia hạn thêm từ 01 (một) đến 02 (hai) tháng để tiếp tục công việc, trường hợp không đạt sau thời gian gia hạn 1 (một) đến 02 (hai) tháng sẽ được tính vào trường hợp 2.
   • Trường hợp 2: Dựa trên kết quả KPI không đạt, KL Marketing sẽ hoàn trả chi phí cho Khách hàng theo tỷ lệ KPI hoàn thành công việc.

13. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH/BẢO TRÌ

Sau khi nghiệm thu hợp đồng, KL Marketing sẽ có chính sách bảo hành trong vòng 30 ngày với kết quả nghiệm thu trước đó đạt kết quả duy trì ở mức 90% (dự trù rủi ro 10% khi các đối tác truyền thông Google, Facebook, Zalo, TikTok cập nhật thuật toán). Chính sách bảo hành này chỉ được áp dụng khi trong 30 ngày các kết quả truyền thông đã được bàn giao từ KL Marketing không bị tác động bởi khách hàng hoặc một bên khác.

Chúng tôi sẽ gửi portfolio (Hồ sơ năng lực) và cử chuyên viên Marketing tư vấn riêng cho bạn!
Rất cảm ơn bạn đã cho KL Marketing cơ hội đồng hành cùng bạn!
Chúng tôi sẽ gửi portfolio (Hồ sơ năng lực) và cử chuyên viên Marketing tư vấn riêng cho bạn!
Rất cảm ơn bạn đã cho KL Marketing cơ hội đồng hành cùng bạn!